Body Blendz Coco Luxe Coffee Scrub

Body Blendz Coco Luxe Coffee Scrub

Regular price $19.99 Sale

  • All natural & vegan
  • Made in Australia 
  • 200grams  

Ingredients: Ground Cofee Beans, Oatmeal, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, Jojoba Oil, Vitamin E